تشریفات قریشی

نام خوش تشریفات قریشی در صنایع غذایی، نامی است که همه روزهای پنجاه سال گذشته را با مردم این بوم و بر طی کرده تا کنون که این چنین در مقابل چشمان شما نشسته است.

اگر با این نام چشم های زیادی آشنا نباشد ، اما خاطره های بسیاری از قدیم و جدید با آن آشناست. این نام را مردمان این شهر در تولد ونام گذاری فرزندان، عید و عروسی، غم و شادی در یاد و خاطره دارند تا به امروز که میهمانان این سفره های بزرگ، مهتران و بزرگان دیگر اقوام و ملل جهانند تا نام قریشی زبانزد باشد و آیین ادب و احترام و مهمان نوازی که سنت و پیشینه ایرانیان است، به یاد بماند.

گروه غذایی قریشی با در اختیار داشتن آشپزخانه اختصاصی و با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی در امر طبخ غذا با به کار گییری کادری مجرب و سیستم های حمل و نقل پیشرفته توان بالای سرویس دهی با رعایت اصول تشریفات ، آمادگی ارائه خدمات را دارد. گسترش و ارائه خاصترین خدمات  به مشتریان نیاز به هم قدم شدن با متدهای روز دنیا داشت که گروه غذایی قریشی با به کار گرفتن متخصصان این امر توانست به این محق دست یابد.

0

سال سابقه

0

مجلس برگزار شده

0

درصد مشتری راضی

0

پرسنل مجرب